sections (traducció pendent) (architectural components (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. components (Jerarquia)
  5. component (part d'objecte)
  6. [components segons context específic]
  7. element arquitectònic
  8. [elements de superfície i components d'element de superfície]
  9. component d'element de superfície
  10. sections (traducció pendent)
sections (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024