scale scoop (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. components (Jerarquia)
  5. component (part d'objecte)
  6. [components segons context específic]
  7. component d'instrument de mesura
  8. component de balança
  9. [temporary alphabetical list: scale components (traducció pendent)]
  10. scale scoop (traducció pendent)
scale scoop (traducció pendent)
Terme acceptat: 17-Juny-2024