moviment de terres (obra d'enginyeria)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. ambient construït (Jerarquia)
  5. construccions individuals (Jerarquia)
  6. construcció individual (built environment (traducció pendent))
  7. [construccions individuals per tipus específic]
  8. [construccions individuals per localització o context]
  9. [construccions individuals per localització: topografia]
  10. moviment de terres
moviment de terres
Terme acceptat: 20-Maig-2024