cave settlements (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. ambient construït (Jerarquia)
  5. assentaments i paisatges (hierarchy name (traducció pendent))
  6. assentament
  7. [assentaments per localització]
  8. [assentaments per localització: topografia]
  9. underground settlements (traducció pendent)
  10. cave settlements (traducció pendent)
cave settlements (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Jul-2024