kidney (traducció pendent) (clayworking tool (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. eines i equips (Jerarquia)
  6. equip (eines)
  7. [equips per material processat]
  8. [eines i equip per treballar l'argila]
  9. [temporary alphabetical list: tools and equipment for clayworking (traducció pendent)]
  10. kidney (traducció pendent)
kidney (traducció pendent)
Terme acceptat: 10-Juny-2024