aranya (hanging lights (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. mobiliari (Jerarquia)
  6. mobiliari (obra)
  7. [mobiliari per forma o funció]
  8. artefacte d'il·luminació
  9. [artefactes d'il·luminació per forma]
  10. aranya
aranya
Terme acceptat: 13-Maig-2024