[mobles d'emmagatzematge i d'exhibició]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. mobiliari (Jerarquia)
  6. mobiliari (obra)
  7. [mobiliari per forma o funció]
  8. moble
  9. [mobles per forma i funció]
  10. [mobles d'emmagatzematge i d'exhibició]
[mobles d'emmagatzematge i d'exhibició]
Terme acceptat: 20-Maig-2024