[cobertes i domassos per funció]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. mobiliari (Jerarquia)
  6. mobiliari (obra)
  7. [mobiliari per forma o funció]
  8. coberta i domàs
  9. [cobertes i domassos per tipus específic]
  10. [cobertes i domassos per funció]
[cobertes i domassos per funció]
Terme acceptat: 27-Maig-2024