embarcació de força mecànica

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. vehicle de transport (Jerarquia)
  6. vehicle (transport)
  7. embarcació
  8. [embarcacions per tipus específic]
  9. [embarcacions per mètode de propulsió]
  10. embarcació de força mecànica
embarcació de força mecànica
Terme acceptat: 13-Maig-2024