vehicle de via guiada amb rails

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. vehicle de transport (Jerarquia)
  6. vehicle (transport)
  7. vehicle terrestre
  8. [vehicles terrestres per forma]
  9. vehicle de carril fix
  10. vehicle de via guiada amb rails
vehicle de via guiada amb rails
Terme acceptat: 15-Abr-2024