vas en forma de figura (ancient vessels (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. contenidor (Jerarquia)
  6. contenidor (receptacle)
  7. [contenidors per forma]
  8. atuell (contenidor)
  9. gerro
  10. vas en forma de figura
vas en forma de figura
Terme acceptat: 15-Abr-2024