offering bowls (traducció pendent)

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. contenidor (Jerarquia)
  6. contenidor (receptacle)
  7. [contenidors per forma]
  8. atuell (contenidor)
  9. bol (atuell)
  10. offering bowls (traducció pendent)
offering bowls (traducció pendent)
Terme acceptat: 22-Abr-2024