[temporary alphabetical list: vessels for serving and consuming food (traducció pendent)]

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. contenidor (Jerarquia)
 6. contenidor (receptacle)
 7. [contenidors per funció o context]
 8. contenidor culinari
 9. [contenidors per a servir i consumir aliments]
 10. [atuells per servir i consumir aliments]
 11. [temporary alphabetical list: vessels for serving and consuming food (traducció pendent)]
[temporary alphabetical list: vessels for serving and consuming food (traducció pendent)]
Terme acceptat: 20-Maig-2024