saltamartí (toys (traducció pendent))

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. artefacte recreatiu (Jerarquia)
  6. artefacte recreatiu (equip)
  7. joguina (recreational artifacts (traducció pendent))
  8. [joguines per forma]
  9. joguina figurativa
  10. saltamartí
saltamartí
Terme acceptat: 08-Abr-2024