aeròmetre

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. instruments de mesura (Jerarquia)
  6. instrument de mesura (instrument)
  7. [instruments de mesura per a forces]
  8. instrument de mesura del pes
  9. [instruments de mesura del pes per funció]
  10. aeròmetre
aeròmetre
Terme acceptat: 24-Juny-2024