[joies per funció]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. indumentària (Jerarquia)
  6. indumentària (vestuari)
  7. accessori d'indumentària
  8. accessori de vestir
  9. adreç (joies)
  10. [joies per funció]
[joies per funció]
Terme acceptat: 27-Maig-2024