[estampes per procés: mètode de transferència]

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. comunicació verbal i visual (Jerarquia)
  5. obra visual (Jerarquia)
  6. obra visual (obra)
  7. [obres visuals per mitjà o tècnica]
  8. estampa (obra visual)
  9. [estampes per procés o tècnica]
  10. [estampes per procés: mètode de transferència]
[estampes per procés: mètode de transferència]
Terme acceptat: 13-Maig-2024