model estereolitogràfic

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. comunicació verbal i visual (Jerarquia)
  5. obra visual (Jerarquia)
  6. obra visual (obra)
  7. [obres visuals per mitjà o tècnica]
  8. escultura (obra visual)
  9. [escultures per tècnica]
  10. model estereolitogràfic
Nota d'abast

Model creat per estereolitografia, que és una forma d'impressió 3D. Es poden crear models basats en dades obtingudes a partir d'anàlisis fetes per ordinador i utilitzar-los com a peces de recanvi en obres d'art o com a models anatòmics d'ús mèdic o paleontològic.

model estereolitogràfic
Terme acceptat: 17-Juny-2024