Day Signs (traducció pendent) (tonali in Nahua calendar (traducció pendent))

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta atributs físics
 4. atributs i propietats (Jerarquia)
 5. [atributs i propietats per tipus específic]
 6. atributs de forma
 7. mida/dimensions
 8. [size/dimensions by unit (traducció pendent)]
 9. size/dimension units for duration (traducció pendent)
 10. days (traducció pendent) (units of time (traducció pendent))
 11. Day Signs (traducció pendent)
Day Signs (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Jul-2024