landscape painters (traducció pendent)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta agents
 4. persones (Jerarquia)
 5. persones (agents (traducció pendent))
 6. [persones per ocupació]
 7. [persones en humanitats]
 8. [persones en les arts i en ocupacions relacionades]
 9. [persones en les arts]
 10. [persones en les arts visuals i en ocupacions relacionades]
 11. [persones en arts visuals]
 12. artista (persona en les arts visuals)
 13. [artists by subject or style of work (traducció pendent)]
 14. paisatgista (arts visuals)
 15. landscape painters (traducció pendent)
landscape painters (traducció pendent)
Terme acceptat: 15-Jul-2024