gold thread (traducció pendent)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta materials
 4. materials (Jerarquia)
 5. material (substances (traducció pendent))
 6. [materials per forma]
 7. [materials per forma física]
 8. [fibra i productes de fibra]
 9. fibra
 10. metal thread (traducció pendent)
 11. gold thread (traducció pendent)
gold thread (traducció pendent)
Terme acceptat: 22-Jul-2024