render (traducció pendent) (coating (traducció pendent))

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta materials
 4. materials (Jerarquia)
 5. material (substances (traducció pendent))
 6. [materials per funció]
 7. revestiment (material per funció)
 8. [recobriments per composició o origen]
 9. enlluït (recobriment per composició o origen)
 10. [escaiola per funció]
 11. render (traducció pendent)
render (traducció pendent)
Terme acceptat: 24-Juny-2024