[plata i aliatges de plata]

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta materials
 4. materials (Jerarquia)
 5. material (substances (traducció pendent))
 6. [materials per composició]
 7. matèria inorgànica
 8. metall
 9. [metall per composició o origen]
 10. metall no fèrric
 11. [plata i aliatges de plata]
[plata i aliatges de plata]
Terme acceptat: 08-Jul-2024