vas d'embut (vasos)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. contenidor (Jerarquia)
 6. contenidor (receptacle)
 7. [contenidors per funció o context]
 8. contenidor culinari
 9. [contenidors per a servir i consumir aliments]
 10. [atuells per servir i consumir aliments]
 11. recipient per beure
 12. vas d'embut
Nota d'abast

Vas en forma d'embut, de manufactura diversa, sovint de material ceràmic o de vidre.

vas d'embut
Terme acceptat: 15-Abr-2024