jelly roll pan (traducció pendent)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. contenidor (Jerarquia)
 6. contenidor (receptacle)
 7. [contenidors per funció o context]
 8. contenidor culinari
 9. [contenidors per a cuinar aliments]
 10. [atuells per cuinar aliments]
 11. [temporary alphabetical list: vessels for cooking food (traducció pendent)]
 12. jelly roll pan (traducció pendent)
jelly roll pan (traducció pendent)
Terme acceptat: 10-Juny-2024