ós (ninot de peluix)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. artefacte recreatiu (Jerarquia)
 6. artefacte recreatiu (equip)
 7. joguina (recreational artifacts (traducció pendent))
 8. [joguines per forma]
 9. nina de drap
 10. ninot de peluix
 11. ós
ós
Terme acceptat: 15-Abr-2024