balança (bàscula)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. instruments de mesura (Jerarquia)
 6. instrument de mesura (instrument)
 7. [instruments de mesura per a forces]
 8. instrument de mesura del pes
 9. [instruments de mesura del pes per forma]
 10. bàscula (weighing devices (traducció pendent))
 11. balança
balança
Terme acceptat: 17-Juny-2024