perspectiva (vista per posició o orientació)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. comunicació verbal i visual (Jerarquia)
 5. obra visual (Jerarquia)
 6. obra visual (obra)
 7. [obres visuals per forma]
 8. [obres visuals per forma de la imatge]
 9. vista (obra visual per forma)
 10. [vistes per camp de visió]
 11. perspectiva
perspectiva
Terme acceptat: 13-Maig-2024