[embarcacions de pesca per funció]

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. vehicle de transport (Jerarquia)
 6. vehicle (transport)
 7. embarcació
 8. [embarcacions per tipus específic]
 9. [embarcacions per funció]
 10. embarcació de pesca comercial i caça
 11. vaixell de pesca
 12. [embarcacions de pesca per funció]
[embarcacions de pesca per funció]
Terme acceptat: 20-Maig-2024