ombra cremada (pigment (traducció pendent))

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta materials
 4. materials (Jerarquia)
 5. material (substances (traducció pendent))
 6. [materials per funció]
 7. colorant (material (traducció pendent))
 8. pigment
 9. [pigments per color]
 10. pigment marró
 11. pigment marró inorgànic
 12. ombra (pigment marró inorgànic)
 13. ombra cremada
Nota de catalogació
AUTOR Codina, Rosa
TÍTOL Procediments pictòrics: experimentació amb el material
NFO PUBL Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2000.
ombra cremada
Terme acceptat: 15-Abr-2024