paper pintat

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. mobiliari (Jerarquia)
 6. mobiliari (obra)
 7. [mobiliari per forma o funció]
 8. coberta i domàs
 9. [cobertes i domassos per tipus específic]
 10. [cobertes i domassos per localització o context]
 11. [cobertes i domassos per a elements de superfície]
 12. recobriment per a parets
 13. [recobriment per a paret per forma]
 14. paper pintat
paper pintat
Terme acceptat: 27-Maig-2024