formícids (family (traducció pendent))

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta agents
 4. organismes vius (Jerarquia)
 5. living organisms (traducció pendent) (entities (traducció pendent))
 6. eucariota (domain (traducció pendent))
 7. regne animal (kingdom (traducció pendent))
 8. artròpodes (phylum (traducció pendent))
 9. hexàpodes (subphylum (traducció pendent))
 10. insecta (class (traducció pendent))
 11. himenòpters (order (traducció pendent))
 12. apòcrits (suborder (traducció pendent))
 13. vespoidea (superfamily (traducció pendent))
 14. formícids
formícids
Terme acceptat: 10-Juny-2024