mosca comuna (species (traducció pendent))

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta agents
 4. organismes vius (Jerarquia)
 5. living organisms (traducció pendent) (entities (traducció pendent))
 6. eucariota (domain (traducció pendent))
 7. regne animal (kingdom (traducció pendent))
 8. artròpodes (phylum (traducció pendent))
 9. hexàpodes (subphylum (traducció pendent))
 10. insecta (class (traducció pendent))
 11. diptera (order (traducció pendent))
 12. múscids (family (traducció pendent))
 13. mosca (genus (traducció pendent))
 14. mosca comuna
mosca comuna
Terme acceptat: 24-Juny-2024