Instruccions de cerca

Cercar a l'ATT

El Tesaurus d'Art i Arquitectura és un vocabulari estructurat que conté milers de termes i altra informació sobre conceptes.


Cerca simple


La pantalla d'inici és una pantalla de cerca simple en la qual es pot introduir el teme de cerca en català. Es busca la paraula escrita més tots els termes darrere d'aquest. A la llista de resultats es troba tant els termes preferents com altres termes (termes equivalents).


Estructura dels continguts i termes


Cada registre del Tesaurus d'Art i Arquitectura és un concepte. Aproximadament conté 34.000 conceptes. A l a base de dades cada concepte (descriptor principal) és identificat per un número únic (ID del descriptor). Corresponent a cada concepte es troben els termes alternatius. Cada concepte és definit en una nota explicativa, la seva relació històrica de l'ús, el terme en anglès i castellà i les fonts bibliogràfiques.


Jerarquia


El terme més alt de l'arbre. Actua com un nom de faceta ( o part de faceta) i no poden ser utilitzats en la catalogació.


Terme guia


Agrupa termes en el nivell de descriptors, que no han de ser utilitzats per a la catalogació. Apareixen entre <>.


Terme preferit


Aquest es el terme que millor representa el concepte. També se li pot dir descritor.


Terme alternatiu


El terme alternatiu és la conjugació (singular) del terme preferit.