AAT: Preguntes més freqüentsQuants termes té l'AAT?

La versió catalana de l'ATT neix amb la voluntat que cada any s'afegeixin i editen nous termes. A juny de 2012 conté al voltant de 34.000 registres i 250.000 termes.

tornar
Què són les notes d'abast?

La nota o nota d'abast aclara el significat i l'ús d'un concepte del AAT. Una nota d'abast difereix d'una definició a un diccionari o un glossari en que, en lloc de proporcionar tots els possibles significats d'una paraula, s'identifica un sol concepte i explica el seu significat particular.

Les notes d'abast serveixen a dos propòsits: per aclarir el significat precís dels conceptes i assessorar sobre el seu ús.

Les notes poden descriure el context dels conceptes, persones o llocs relacionats amb el concepte i el període de temps durant el qual es fa evident.

Una nota d'abast pot descriure diferents formes en que els termes poden ser utilitzats. Pot avisar l'usuari si el significat d'un terme ha canviat amb el temps, etc.

Les notes d'abast també poden guiar als usuaris a seleccionar el terme més adequat entre vàries possibilitats. L'elecció pot dependre de les diferències subtils de significat entre els conceptes similars i estretament relacionades.

tornar
Quines són les relacions a l'AAT?

La característica definitòria d'un tesaurus, que el distingeix d'una llista plana de termes com un glossari, és la xarxa de relacions entre els seus termes i conceptes. Aquestes relacions són les relacions semàntiques, sobre la base de les connexions lògiques entre els conceptes, activitats, i els objectes representats pels termes. Les normes de construcció d'un tesaurus identifiquen tres tipus de relacions, totes elles incloses a l'AAT:

tornar
A qui s'adreça? Museus, biblioteques, arxius ? Conservació? Arqueologia ? Arquitectes?

L'AAT és adequat per tot catàleg que es verifiqui i registri informació sobre l'art, l'arquitectura i els objectes del patrimoni cultural. També està destinat a aquells que vulguin recuperar aquesta informació. Entre els usuaris figuren les següents comunitats: museus, biblioteques, arxius, especialistes en recursos visuals, especialistes en conservació, projectes d'arqueologia, projectes arquitectònics, estudiants, investigadors, proveïdors de sistemes i ciències de la informació.

tornar
Perquè els termes de l'AAT s'organitzen d'una manera poc habitual?

Dins l'àmbit determinat de l'art, l'arquitectura i la cultura material, l'AAT s'organitza segons l'ús general, no està organitzat segons per un ús particular o d'acord a una disciplina específica.

tornar
Perquè alguns termes es presenten en paraules separades i es coloquen a jerarquies separades?

L'AAT es composa de termes que representen conceptes diferents. Això fa, que un terme com catedrals barroques no es trobi a l'AAT. Aquesta frase ha de ser construïda a partir de termes separats AAT, barroc es troba al estils i la jerarquia de períodes ; catedrals és en l'única jerarquia d'obres, sota "esglésies per ubicació i context". Quan els dos conceptes es combinen, mantenen el significat individual. Però, tot i això, no tots els conceptes de vàries paraules s'han de dividir en dues, alguns termes han d'aparèixer com a termes consolidats.

tornar