Sobre el Tesaurus d'Art i Arquitectura


El tesaurus d'Art i Arquitectura (TAA) és una eina terminològica utilitzada a nivell mundial per fer accessible l'arquitectura, l'art i les col.leccions culturals. El TAA és una traducció al català de la versió anglesa del Getty Research Institute. El format que presenten permet l'accés i consulta també a la terminologia en llengua anglesa i castellana.


L'abast del TAA va molt més enllà del que el seu nom indica, els termes que hi figuren, a més de les arts i l'arquitectura, també inclou aquelles relacionades amb la cultura material, tals com: les arts aplicades, l'arqueologia, materials d'arxiu i disciplines afins. En termes de períodes cronològics cobreix des de l'antiguitat fins al present. En resum, les condicions necessàries per a descriure documents, arxius, fotografies, llibres i objectes culturals de qualsevol tipus, queden recollits en el TAA. Tot i que inicialment el TAA està fortament centrat en la cultura occidental, l'abast avui dia és cada vegada més internacional i multicultural.


El TAA vol ser un vocabulari que evolucioni, creixi i canvi gràcies a les aportacions dels usuaris, sempre d'acord amb les directives del Getty Research Institute i les institucions que participen en els seus projectes.