0-9&'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

300000000 arrel de la jerarquia