corona (adorn de cap)

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. indumentària (Jerarquia)
 6. indumentària (vestuari)
 7. accessori d'indumentària
 8. accessori de vestir
 9. [accessoris per al cap]
 10. lligadura
 11. adorn de cap
 12. corona
Nota d'abast

Banda, garlanda o ornament similar en forma de cercle que se cenyeix al cap com a adornament personal, o per a indicar un rang o com a marca d'honor o celebració d'un triomf. També pot ser feta de fulles o flors.

corona
Terme acceptat: 13-Maig-2024