ornament litúrgic

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. indumentària (Jerarquia)
  6. indumentària (vestuari)
  7. [indumentària per funció]
  8. indumentària cerimonial
  9. indumentària litúrgica
  10. ornament litúrgic
Nota d'abast

Vestimenta que utilitzen els sacerdots i altres eclesiàstics durant la celebració, apropiada per al ritu i indicativa del rang jeràrquic.

ornament litúrgic
Terme acceptat: 08-Abr-2024