conreadora

  1. Inici
  2. arrel de la jerarquia
  3. faceta objectes
  4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
  5. eines i equips (Jerarquia)
  6. equip (eines)
  7. [equips per procés]
  8. equip agrícola
  9. cultivation equipment (traducció pendent)
  10. conreadora
Nota d'abast

Eina manual, vehicle de tracció animal o tractor format normalment per un bastidor al qual es fixa una reixa o discos o pues emprats per a trencar la superfície del sòl.

conreadora
Terme acceptat: 20-Maig-2024