vehicle submarí autònom

 1. Inici
 2. arrel de la jerarquia
 3. faceta objectes
 4. mobiliari i equipaments (Jerarquia)
 5. vehicle de transport (Jerarquia)
 6. vehicle (transport)
 7. embarcació
 8. [embarcacions per tipus específic]
 9. [embarcacions per condicions de funcionament]
 10. [embarcacions per desplaçament]
 11. embarcació submarina
 12. submergible
 13. vehicle subaquàtic no tripulat
 14. vehicle submarí autònom
Nota d'abast

Robot submarí no tripulat emprat en missions de prospecció com ara detecció i mapatge de vaixells enfonsats, roques, obstruccions (emprant sensors) que puguin suposar un perill per a la navegació d'embarcacions comercials i d'esbarjo.

 Per a vehicles similars controlats per un operador remot s'utilitza submergible remot.

vehicle submarí autònom
Terme acceptat: 15-Abr-2024